ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา Neramit Event

หลากหลายผลงานที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นเรา...ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายและตรงความต้องการของลูกค้า...ผลิตได้ตามงบประมาณของลูกค้า
...งานต่างๆที่ดำเนินการผลิตแล้วนั้น สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีก มีบริการโกดัังที่จัดเก็บและดูแลอุปกรณ์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี..